Obsługa szkód

Obsługa szkód

Ekspert od ubezpieczeń po Twojej stronie

Umowa ubezpieczenia ma za zadanie zapewnienie Ubezpieczonemu rekompensaty straty powstałej w skutek zaistnienia szkody.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to szczególny moment, w którym jesteśmy najbardziej potrzebni naszym klientom.

W naszym zespole są osoby posiadające kierunkowe wykształcenie i duże doświadczenie w zakresie likwidacji szkód.

Preferujemy model współpracy, w którym klient za naszym pośrednictwem zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń i aktywnie uczestniczymy w całym procesie likwidacji.

Nasza rola nie ogranicza się tylko do przekazywania dokumentów pomiędzy naszym klientem a ubezpieczycielem, lecz przede wszystkim na prowadzeniu oraz analizowaniu korespondencji z zakładami ubezpieczeń i przedstawianiu klientowi stanu faktycznego w świetle obowiązujących przepisów. 

Po rozpoczęciu współpracy z nowym klientem często analizujemy szkody, które zdarzyły się przed obsługą przez nas danego klienta i zakończyły się odmową wypłaty odszkodowania. Podejmujemy działania, które często doprowadzają do zmiany decyzji przez zakład ubezpieczeń i wypłaty należnego świadczenia. Szczególnie wiele takich przypadków zdarza się w branży budowlanej i transportowej.

Wyjątkowe znaczenie ma obsługa szkód  w branżach, w których jest bardzo wysokie ryzyko wystąpienia szkód będących dużym obciążeniem. Niewłaściwie skonstruowana umowa ubezpieczenia oraz źle prowadzona polityka szkodowa mogą w takich przypadkach bardzo łatwo doprowadzić do zachwiania płynności finansowej a nawet upadku przedsiębiorstwa.


Pomagamy między innymi w:

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego ( OCPD ); gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900