BUDOWNICTWO

Branża budowlana

Branża budowlana jest jedną z branż szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia szkody.

Podmiotom zajmującym się szeroko rozumianym budownictwem oferujemy przygotowanie kompleksowych programów ochrony oraz kompleksowe przygotowanie wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych wymaganych zarówno przez inwestorów komercyjnych jak i przez podmioty udzielające zamówień publicznych w drodze przetargu.

Zapewniamy obsługę w zakresie:

Prowadzenie zarówno małej firmy budowlanej jak i potężnego przedsiębiorstwa budowlanego wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód. Budownictwo to jedna z branż, w której najczęściej pomagamy klientów w obsłudze skierowanych do nich roszczeń.
Niejednokrotnie obsługiwaliśmy szkody, w których wysokość odszkodowania mogłaby zniszczyć finansowo firmę gdyby nie posiadała dobrej polisy. Posiadanie umowy ubezpieczenia OC w należyty sposób zabezpieczającej interesy przedsiębiorstwa gwarantuje uniknięcie niespodziewanych, nieraz olbrzymich, kosztów.
Proces inwestycyjny niesie ze sobą wiele ryzyk związanych zarówno z wykonywanymi pracami, jak i z możliwością utraty mienia czy niespodziewanych dodatkowych kosztów. Odpowiedni pakiet specjalistycznych ubezpieczeń pozwala na zabezpieczenie interesów zarówno inwestora jak i wykonawcy.
Maszyny i urządzenia w przedsiębiorstwie budowlanym działają w szczególnie trudnych warunkach i dużo bardziej są narażone na uszkodzenia niż maszyny w innych branżach. Koszty naprawy są często bardzo wysokie. Odpowiednie ubezpieczenie pozwoli uzyskać rekompensatę niezależnie od tego czy maszyna uległa uszkodzeniu/zniszczeniu w wyniku działania żywiołów, w wyniku wypadku czy niewłaściwej obsługi.
Nieprzewidziane wypadki na placu budowy wiążą się nie tylko z kosztami utraconego lub uszkodzonego mienia. Często zdecydowanie większą stratą dla przedsiębiorstwa są dodatkowe koszty, które jest zmuszony ponieść lub utracony zysk. Odpowiednio skonstruowane umowy ubezpieczenia gwarantują przedsiębiorcy zwrot przez ubezpieczyciela nieprzewidzianych kosztów a nawet utraconego zysku.
 
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
  • gwarancja zapłaty wadium,
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
  • gwarancja usunięcia wad i usterek,
  • gwarancja zwrotu zaliczki,
  • umowa o limit na gwarancje ubezpieczeniowe.

W przypadku pozyskiwania przez naszych klientów zamówień w drodze przetargu już na etapie ogłoszenia przetargu przedstawiamy klientom możliwości i orientacyjny koszt spełnienia wymagań stawianych przez zamawiającego w zakresie ubezpieczeń i gwarancji.


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900