...
...

BROKER

Ekspert od ubezpieczeń po Twojej stronie

Kim jest broker?

Broker nie posiada umowy z żadnym zakładem ubezpieczeń i nie reprezentuje żadnego z ubezpieczycieli ani nie jest od nich zależny. Reprezentuje interesy przedsiębiorcy na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa. Zarówno według obowiązujących przepisów, jak i etyki zawodowej broker ma obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Broker działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej kontroli.

Broker zgodnie z obowiązującymi przepisami: „udziela porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta”. (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń)
Broker jest jedynym na rynku ubezpieczeniowym podmiotem, który działa w interesie ubezpieczonego i ma obowiązek dokonać rzetelnej analizy dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych i udzielić porady kierując się najlepiej pojętym interesem klientów.

A jak to działa w praktyce?

 1. Na początku współpracy, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy:
  1. Kompleksowo analizujemy ryzyka w przedsiębiorstwie i dotychczas posiadaną ochronę
   lub
  2. Analizujemy możliwości rozwiązania konkretnego problemu przedsiębiorstwa (np. ochrona towaru w transporcie, zabezpieczenie płatności, zabezpieczenie nowych inwestycji, itp.)
 2. Przedstawiamy przedsiębiorcy propozycję naszych działań
 3. Korzystając z naszego doświadczenia i znajomości rynku ubezpieczeń zbieramy najlepsze możliwe oferty od ubezpieczycieli.
 4. Po wstępnej analizie ofert przedstawiamy Przedsiębiorcy najkorzystniejsze oferty i wspólnie z Przedsiębiorcą ustalamy kierunek negocjacji z zakładami ubezpieczeń (obniżenie składki, zwiększenie zakresu, itp.)
 5. Po zawarciu ubezpieczenia na możliwie najlepszych dla naszego Klienta warunkach jesteśmy jego reprezentantem we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami, włącznie z likwidacją szkód.

W praktyce wygląda to tak, że nasz Klient nie ma potrzeby kontaktowania się z zakładami ubezpieczeń a my załatwiamy za niego wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami i likwidacją szkód, korzystając przy tym z naszej szerokiej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w tej branży.

Blog

Nasze publikacje w social mediach


Pomagamy między innymi w:

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego ( OCPD ); gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900