...
...
...
...

BROKER

25 lat na rynku

Przez ten czas zdobyliśmy niezachwiane zaufanie naszych klientów, którzy polegają na naszej niezawodności i profesjonalizmie. Nasza reputacja opiera się na skutecznym rozwiązywaniu problemów z 100% gwarancją. Jeśli inni nie są w stanie tego zrobić, my to zrobimy

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem między klientem a towarzystwami ubezpieczeniowymi. Nie jest związany z żadnym konkretnym ubezpieczycielem i nie działa w ich imieniu.
Broker pomaga klientowi rozpoznać ryzyka związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub innymi aspektami życia. Przeprowadza rzetelną analizę i ocenę potrzeb klienta w zakresie ubezpieczeń.
Na podstawie analizy, broker negocjuje i rekomenduje najodpowiedniejsze umowy ubezpieczeniowe, które zapewniają optymalną ochronę przy minimalnym wkładzie finansowym. Działa w najlepiej pojętym interesie klienta i uwzględnia jego indywidualne potrzeby.
Broker udziela klientowi profesjonalnych porad dotyczących ubezpieczeń. Wyjaśnia zasady i podstawy swoich rekomendacji oraz pomaga klientowi zrozumieć skomplikowane aspekty polis ubezpieczeniowych.
Broker zapewnia klientowi bieżącą obsługę w zakresie ubezpieczeń. Jest dostępny do udzielenia odpowiedzi na pytania, udzielenia informacji i wsparcia w różnych sprawach związanych z ubezpieczeniami.
W przypadku wystąpienia szkody, broker wspomaga klienta w procesie zgłaszania i likwidacji szkody. Pomaga w zebraniu wymaganej dokumentacji i kontaktuje się z ubezpieczycielem w imieniu klienta.
Broker ubezpieczeniowy jest profesjonalistą, który ma obowiązek postępować zgodnie z etyką zawodową i działać w najlepszym interesie klienta. Klient może polegać na wiedzy i doświadczeniu brokera, aby uzyskać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.

 

A jak to działa w praktyce?

 1. Na początku współpracy, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy:
  1. Kompleksowo analizujemy ryzyka w przedsiębiorstwie i dotychczas posiadaną ochronę
   lub
  2. Analizujemy możliwości rozwiązania konkretnego problemu przedsiębiorstwa (np. ochrona towaru w transporcie, zabezpieczenie płatności, zabezpieczenie nowych inwestycji, itp.)
 2. Przedstawiamy przedsiębiorcy propozycję naszych działań
 3. Korzystając z naszego doświadczenia i znajomości rynku ubezpieczeń zbieramy najlepsze możliwe oferty od ubezpieczycieli.
 4. Po wstępnej analizie ofert przedstawiamy Przedsiębiorcy najkorzystniejsze oferty i wspólnie z Przedsiębiorcą ustalamy kierunek negocjacji z zakładami ubezpieczeń (obniżenie składki, zwiększenie zakresu, itp.)
 5. Po zawarciu ubezpieczenia na możliwie najlepszych dla naszego Klienta warunkach jesteśmy jego reprezentantem we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami, włącznie z likwidacją szkód.
W praktyce wygląda to tak, że nasz Klient nie ma potrzeby kontaktowania się z zakładami ubezpieczeń a my załatwiamy za niego wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami i likwidacją szkód, korzystając przy tym z naszej szerokiej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w tej branży.

Blogi

Nasze publikacje w social mediach


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900