ROLNICTWO

Obecnie znaczna część gospodarstw rolnych to rozbudowane i prężne przedsiębiorstwa produkcyjne, budowane przez pokolenia.

Dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju gospodarstw nie wystarczają już podstawowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i budynków. Warto rozważyć między innymi:

  • rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ponad obowiązkowe, które w wielu przypadkach nie zapewnia wystarczającej ochrony,
  • rozszerzenie ubezpieczenia budynków ponad obowiązkowe, które z reguły nie pokryje dużej części strat,
  • ubezpieczenie pozostałego mienia w gospodarstwie, które nie jest ubezpieczone w ramach ubezpieczenia obowiązkowego,
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń zarówno od ognia i innych żywiołów jak też od awarii,
  • ubezpieczenie upraw od niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Na przestrzeni lat ścisłej współpracy z rolnikami potrafimy przygotować program ochrony tak, aby zapewnić bezpieczeństwo przy rozsądnych kosztach.

Bezpośrednie odnośniki do tematów na stronie dla branży rolnej - BezpieczneGospodarstwo.pl


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900