Mienie i OC

Jak możemy zadbać o TWÓJ BIZNES?

Niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, nieodłącznym elementem strategii powinno być zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania firmy.

Możemy pomóc między innymi w:

Ubezpieczenie mienia, które jest wykorzystywane do prowadzenia działalności zapewnia przedsiębiorcy uzyskanie odszkodowania na pokrycie kosztów wielu nieprzewidzianych szkód w majątku firmy. Obejmuje ono różne elementy majątku, które są niezbędne do prowadzenia biznesu.

Oto kilka przykładów mienia, które można ubezpieczyć:
Budynki i budowle: Ubezpieczenie obejmuje zarówno główne budynki, jak i dodatkowe obiekty, takie jak namioty, ogrodzenia czy urządzenia reklamowe.
Urządzenia techniczne i maszyny: Ubezpieczenie chroni urządzenia techniczne, maszyny oraz aparaty, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym lub świadczeniu usług.
Narzędzia i wyposażenie: Ubezpieczając narzędzia, masz pewność, że w razie kradzieży, uszkodzenia czy utraty, otrzymasz odszkodowanie, które pozwoli na ich odtworzenie lub zakup nowych.
Towary i surowce: Ubezpieczenie obejmuje również towary, surowce, półprodukty oraz towary gotowe, które są istotne dla działalności firmy.
Rzeczy osób trzecich: Jeśli firma przyjmuje do naprawy, przechowania lub sprzedaży przedmioty osób trzecich, można je objąć ubezpieczeniem.
Nakłady adaptacyjne: Ubezpieczenie mienia może także obejmować koszty adaptacji wynajmowanych lokali lub budynków, takie jak koszty ścianek działowych czy innych nakładów poniesionych na przystosowanie lokali na potrzeby prowadzonej działalności.

Przedsiębiorca może sam zadecydować jak szeroki ma być zakres ubezpieczenia mienia. Ochrona może obejmować:
• wyłącznie ryzyka podstawowe jak np. pożar, uderzenie pioruna, huragan, wybuch, upadek statku powietrznego,
• dodatkowe, wybierane przez przedsiębiorcę ryzyka, aż do maksymalnej możliwej ochrony według formuły All Risk, czyli od wszystkich ryzyk oprócz nie wyłączonych wyraźnie w umowie.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szereg klauzul dodatkowych jak np.:
• automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych,
• ubezpieczenia szkód estetycznych,
• ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
• ubezpieczenia katastrofy budowlanej,
• ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń,
• rozmrożenia,
• terroryzmu,
• strajków, zamieszek rozruchów,
• mienia w czasie transportu,
• dodatkowych kosztów działalności,
• rzeczoznawcy i innych potrzebnych w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

Przedsiębiorca uzyska również odszkodowanie za koszty związane z akcjami ratunkowymi, takie jak uszkodzenie mienia podczas akcji prowadzonej przez staż pożarną i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i kadry kierowniczej (Ubezpieczenie D&O).
więcej informacji
ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności
ubezpieczenie należności kupieckich, gwarancje ubezpieczeniowe.

Powyżej wymienione zostały tylko niektóre obszary i przykładowe rodzaje ubezpieczeń. 
Każdego klienta traktujemy indywidualnie i po zapoznaniu się ze specyfiką działalności proponujemy podjęcie działań mogących mieć pozytywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania jak również ułatwiających rozwój przedsiębiorstwa.
 


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900