Mienie i OC

Jak możemy zadbać o TWÓJ BIZNES?

Ekspert od ubezpieczeń po Twojej stronie

Niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, nieodłącznym elementem strategii powinno być zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania firmy.

Możemy pomóc między innymi w:

  • ochrona posiadanego mienia - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  • ochrona firmy przed roszczeniami od innych podmiotów – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
  • ochrona osób zarządzających firmą przed odpowiedzialnością własnym majątkiem – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i kadry kierowniczej,
  • zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy – ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności
  • zapewnienie płynności finansowej – ubezpieczenie należności kupieckich, gwarancje ubezpieczeniowe.

Powyżej wymienione zostały tylko niektóre obszary i przykładowe rodzaje ubezpieczeń. 
Każdego klienta traktujemy indywidualnie i po zapoznaniu się ze specyfiką działalności proponujemy podjęcie działań mogących mieć pozytywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania jak również ułatwiających rozwój przedsiębiorstwa.
 


Pomagamy między innymi w:

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego ( OCPD ); gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900