Sukces w biznesie

Czy zaplanowałeś już sukces Twojego przedsiębiorstwa?

A czy wziąłeś pod uwagę, że nie wszystko może pójść zgodnie z planem?

Czy prowadząc biznes można nie ponosić ryzyka?

Raczej NIE, ale z pewnością można nim zarządzać i je zminimalizować (zamiast udawać, że nie istnieje i patrzeć na biznes tylko przez pryzmat potencjalnych sukcesów a nie dostrzegać zagrożeń).

Na czym polega zarządzanie ryzykiem?

 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Planowanie reakcji na ryzyko -
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka -

Przede wszystkim należy sobie uświadomić na jakie zagrożenia jest narażone przedsiębiorstwo czyli dokonać identyfikacji ryzyka. Pomijając typowe zdarzenia losowe jak pożar, powódź, huragan, mogą to być np.:

 • brak płatności ze strony kontrahentów,
 • ryzyko awarii linii produkcyjnej i w związku z tym zwiększone koszty lub nawet utrata dochodu przez jakiś okres,
 • ryzyko utraty lub zniszczenia towaru podczas transportu,
 • absencja pracowników,
 • roszczenia od kontrahentów z tytułu szkód wyrządzonych przez wadliwy produkt lub usługę (nawet jeżeli niesłuszne to mogą się wiązać z absorbowaniem czasu i kosztami obrony)
 • ryzyko ataku hakerskiego i brak możliwości korzystania z systemów informatycznych, utrata danych wyciek informacji.

Powyżej wymienione zostały tylko przykładowe ryzyka ale oczywiście jest ich zdecydowanie więcej i są różne w zależności od prowadzonej działalności.

Jeżeli już mamy rozpoznane zagrożenia na jakie narażone jest przedsiębiorstwo powinniśmy dokonać ich analizy aby móc podjąć odpowiednie kroki.

Na czym polega analiza ryzyka?

Podstawowa analiza polega na określeniu czy duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia i jakie mogą być jego konsekwencje.

Ten sam rodzaj zdarzenia dla różnych przedsiębiorstw może mieć zarówno inne prawdopodobieństwo wystąpienia jak i zupełnie inne konsekwencje.

Na przykład „brak płatności ze strony kontrahentów” dla przedsiębiorcy sprzedającego towary dla 300 kontrahentów raczej bardziej prawdopodobnym zagrożeniem niż dla przedsiębiorcy posiadającego 3 kontrahentów. Natomiast odwrotnie będzie wyglądać z konsekwencjami. W przypadku kiedy posiadamy 3 kontrahentów, zakładając, że obroty z nimi są w miarę takie same, brak płatności od jednego z nich może spowodować duże problemy finansowe.

Po dokonaniu analizy zagrożeń w przedsiębiorstwie możemy przejść do planowania reakcji na ryzyko.

Przemyśleliśmy już co się może zdarzyć i rozważyliśmy konsekwencje.

Co dalej? Możemy założyć, że „jakoś to będzie” i pędzić po sukces…
Możemy też podjąć pewne działania aby nasz sukces uczynić bardziej prawdopodobnym.

Do najczęściej stosowanych działań możemy zaliczyć:

 • akceptacja ryzyka – nie jest to działanie na zasadzie że „jakoś to będzie” lecz świadoma decyzja o pogodzeniu się z możliwością wystąpienia pewnych zdarzeń i ich konsekwencjami i ewentualne opracowanie planu działania awaryjnego na wypadek zaistnienia tych zdarzeń,
 • łagodzenie ryzyka – podejmowanie działań prowadzących do zmniejszenia prawdopodobieństwa lub skutków ryzyka. W przypadku np. ryzyka niewypłacalności kontrahentów może to być m.in. ograniczenie nowych rynków ograniczenie wielkości dostaw.
 • unikanie ryzyka – planowanie działalności w taki sposób aby wyeliminować pewne ryzyka. W praktyce niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich ryzyk, ponieważ musiałoby się wiązać z całkowitym zaniechaniem przedsięwzięcia.
 • transfer ryzyka – to działanie polegające na przeniesieniu skutków wystąpienia ryzyka na inny podmiot. W zależności od tego nosimy to ryzyko częściowo czy całkowicie możemy mówić o podzieleniu się ryzykiem lub przekazaniu ryzyka.

Transfer ryzyka – taki jest właśnie cel zawierania umowy ubezpieczenia i płacenia składki. Możliwość przekazania ryzyka, lub jego części, ubezpieczycielowi pozwala na podejmowanie pewnych działań bez ponoszenia ryzyka dużej straty, a poniesienie jedynie kosztu z góry ustalonej składki ubezpieczeniowej.

Zadaniem brokera jest między innymi przygotowanie odpowiedniego planu transferu ryzyk czyli programu ubezpieczeniowego.

Warto wiedzieć, że wszystkie wcześniej wymienione ryzyka można ubezpieczyć:

 • brak płatności ze strony kontrahentów – ubezpieczenie należności kupieckich,
 • ryzyko awarii linii produkcyjnej i w związku z tym zwiększone koszty lub nawet utrata dochodu przez jakiś okres – ubezpieczenie utraty zysku,
 • ryzyko utraty lub zniszczenia towaru podczas transportu – ubezpieczenie mienia w transporcie,
 • absencja pracowników – ubezpieczenia zdrowotne,
 • roszczenia od kontrahentów z tytułu szkód wyrządzonych przez wadliwy produkt lub usługę (nawet jeżeli niesłuszne to mogą się wiązać z absorbowaniem czasu i kosztami obrony) – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
 • ryzyko ataku hakerskiego i brak możliwości korzystania z systemów informatycznych, utrata danych wyciek informacji – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

 

Powyżej wymienione zostały tylko niektóre ryzyka, ale katalog zagrożeń i możliwości zabezpieczenia się przed nimi a także sposobów na wykorzystanie produktów ubezpieczeniowych do rozwoju biznesu jest bardzo szeroki.

Po przeprowadzeniu powyżej opisanych procesów Należy jednak pamiętać o monitorowaniu i kontroli ryzyka. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa zmieniają się zagrożenia, ich prawdopodobieństwo i skala.

O wszelkich istotnych zmianach powiadamiajcie niezwłocznie swojego brokera. Najlepiej jeszcze przed ich wdrożeniem.

Jeżeli rzetelnie podejdziemy do zarządzania ryzykiem to śmiało możemy planować SUKCES 😊

---
Uwaga - powyższy tekst nie wyczerpuje tematu a jedynie ma zasygnalizować problem.


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900