Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw

Już za chwilę rozpocznie się w pełni sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych w sezonie Jesień 2022.
Jako pierwsze w tym roku ze sprzedażą ruszyło Agro Ubezpieczenia TUW, które rozpoczęło sprzedaż już z początkiem września. Pozostali ubezpieczyciele zaczną sprzedaż z końcem września lub początkiem października, chociaż ofertowanie niektórzy rozpoczną wcześniej. Jak co roku na jesieni możemy ubezpieczyć uprawy od ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego i huraganu. Niektórzy ubezpieczyciele rozszerzają listę o lawinę, piorun, powódź i suszę

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zakładu ubezpieczeń, skoro zakres ubezpieczenia ubezpieczeń dotowanych rolnych jest regulowany ustawą?
Faktycznie zakres podstawowy jest regulowany ustawą, która mówi między innymi o tym, że ubezpieczyciel może stosować do 10% udział własny w szkodzie (franszyza redukcyjna).
Ustawa wskazuje również, że odszkodowanie jest wypłacana dopiero wówczas, gdy szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10% (franszyza integralna). Tak więc, jeżeli mamy wycenioną szkodę na 9% to nie otrzymujemy odszkodowania, jeżeli jest orzeczony 11% ubytek w polonie głównym to otrzymujemy całość odszkodowania o ile nie mamy wprowadzonego 10% udziału własnego, wówczas odszkodowanie jest pomniejszane o 10%.
Ubezpieczyciele dają możliwość zmniejszenia franszyzy integralnej do 8%, wówczas przy wskazanym powyżej przypadku, gdy mamy szkodę w plonie głównym na poziomie 9% jesteśmy uprawnieni do uzyskania odszkodowania. Najczęściej ubezpieczyciele łączą zmniejszenie franszyzy redukcyjnej z wprowadzeniem do zakresu ubezpieczenia dobrowolnego ryzyka ognia. Część zakładów ubezpieczeń nie stosuje udziału własnego w szkodzie, a inne znoszą ją dopiero po opłaceniu dodatkowej składki. We wstępnej ofercie dla rolnika, o ile nie przeczyta dokładnie wszystkich zapisów ofert i treści ogólnych warunków ubezpieczenia, można tą informację przeoczyć.
Odmienne jest również podejście do niektórych ryzyk np.  odpowiedzialności za zastoiska wodne związane z ryzykiem deszczu nawalnego. W niektórych zakładach ubezpieczeń, aby była odpowiedzialność za zastoiska wodne trzeba rozszerzyć zakres ubezpieczenia poprzez wykupienie dodatkowej czasami drogiej klauzuli a niektórzy ubezpieczyciele włączają to ryzyko w podstawowym zakresie.
W sezonie jesiennym najpopularniejszym jest ryzyko  ujemnych skutków przezimowania, w którym rolnik musi zadeklarować jaki ryczałt ma zostać wypłacony w przypadku konieczności przeorania uprawy i założenia nowej. Tutaj ubezpieczyciele podają różne możliwości - od 10% do 25% sumy ubezpieczenia. Więc gdy suma ubezpieczenia wynosi np. 10.000 zł za uprawę, która została zakwalifikowana do przeorania to rolnik może liczyć na odszkodowanie od 1.000 zł do 2.500 zł, w zależności od tego jaka wysokość ryczałtu została określona w umowie ubezpieczenia. Im wyższy ryczałt tym oczywiście składka za polisę będzie wyższa.

To tylko niektóre różnice na jakie warto zwrócić uwagę.
Więcej na naszej stronie dedykowanej ubezpieczeniom w rolnictwie https://bezpiecznegospodarstwo.pl/uprawy/

Zapraszamy również do kontaktu, abyśmy mogli przygotować ofertę przystosowaną do indywidualnych potrzeb każdego rolnika.


Pomagamy między innymi w:

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego ( OCPD ); gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900