Ubezpieczenie upraw rolnych Wiosna 2024

Ubezpieczenie upraw Wiosna 2024

W marcu zakłady ubezpieczeń rozpoczynają sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych w sezonie Wiosna 2024.
Jak co roku na wiosnę możemy ubezpieczyć uprawy od przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego i huraganu. Niektórzy ubezpieczyciele rozszerzają listę o lawinę, piorun, powódź i suszę.

O czym warto pamiętać?

W sezonie wiosennym ubezpieczenia można zawierać od początku marca do końca maja a czasami jeszcze dłużej. Niezależnie od tego w jakim terminie Rolnik wykupi ubezpieczenie upraw, zapłaci taką samą składkę. Warto więc wykupić polisę jak najwcześniej. W ubezpieczeniach zawieranych na wiosnę trzeba pamiętać o 14 dniowym okresie karencji obowiązującym od dnia zawarcia polisy do rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych zakładach ubezpieczeń można zawierać ubezpieczenie na podstawie planu zasiewów i w tym przypadku, jeżeli np. ubezpieczymy uprawę 15 marca a planowany zasiew jest na 30 marca to biorąc pod uwagę 14 dniowy okres karencji uprawa jest ubezpieczona właściwie od pierwszego dnia po zasianiu. Możliwość zawierania ubezpieczeń na podstawie planu zasiewów ma szczególne znaczenie w przypadku ryzyka deszczu nawalnego, który potrafi wyrządzić szkody zaraz po wysianiu ziarna lub uszkodzić młode kiełkujące rośliny.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zakładu ubezpieczeń, skoro zakres ubezpieczenia ubezpieczeń dotowanych rolnych jest regulowany ustawą?

Faktycznie zakres podstawowy jest regulowany ustawą, która mówi między innymi o tym, że ubezpieczyciel może stosować do 10% udział własny w szkodzie (franszyza redukcyjna).
Ustawa wskazuje również, że odszkodowanie jest wypłacana dopiero wówczas, gdy szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10% (franszyza integralna). Tak więc, jeżeli mamy wycenioną szkodę na 9% to nie otrzymujemy odszkodowania, jeżeli jest orzeczony 11% ubytek w polonie głównym to otrzymujemy całość odszkodowania o ile nie mamy wprowadzonego 10% udziału własnego, wówczas odszkodowanie jest pomniejszane o 10%.
Ubezpieczyciele dają możliwość zmniejszenia franszyzy integralnej do 8%, wówczas przy wskazanym powyżej przypadku, gdy mamy szkodę w plonie głównym na poziomie 9% jesteśmy uprawnieni do uzyskania odszkodowania. Najczęściej ubezpieczyciele łączą zmniejszenie franszyzy redukcyjnej z wprowadzeniem do zakresu ubezpieczenia dobrowolnego ryzyka ognia. Część zakładów ubezpieczeń nie stosuje udziału własnego w szkodzie, a inne znoszą go dopiero po opłaceniu dodatkowej składki. We wstępnej ofercie dla rolnika, o ile nie przeczyta dokładnie wszystkich zapisów oferty i treści ogólnych warunków ubezpieczenia, można tą informację przeoczyć.
Odmienne jest również podejście do niektórych ryzyk np. odpowiedzialności za zastoiska wodne związane z ryzykiem deszczu nawalnego. W niektórych zakładach ubezpieczeń, aby była odpowiedzialność za zastoiska wodne trzeba rozszerzyć zakres ubezpieczenia poprzez wykupienie dodatkowej, czasami drogiej, klauzuli a niektórzy ubezpieczyciele włączają to ryzyko w podstawowym zakresie.

To tylko niektóre różnice na jakie warto zwrócić uwagę.
Więcej na naszej stronie dedykowanej ubezpieczeniom w rolnictwie https://bezpiecznegospodarstwo.pl/uprawy/

Zapraszamy również do kontaktu, abyśmy mogli przygotować ofertę przystosowaną do indywidualnych potrzeb każdego rolnika.


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900