Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw

W sierpniu zakłady ubezpieczeń rozpoczynają sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych w sezonie Jesień 2023.
Jak co roku na jesieni możemy ubezpieczyć uprawy od ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego i huraganu. Niektórzy ubezpieczyciele rozszerzają listę o lawinę, piorun, powódź i suszę.

W sezonie jesiennym najpopularniejszym jest ryzyko ujemnych skutków przezimowania, w którym rolnik deklaruje jaki ryczałt ma zostać wypłacony w przypadku konieczności przeorania uprawy i założenia nowej w razie wymarznięcia plantacji. Ubezpieczyciele podają różne możliwości - od 10% do 25% sumy ubezpieczenia. Więc gdy suma ubezpieczenia wynosi np. 10.000 zł za uprawę, która została zakwalifikowana do przeorania to rolnik może liczyć na odszkodowanie od 1.000 zł do 2.500 zł, w zależności od tego jaka wysokość ryczałtu została określona w umowie ubezpieczenia. Im wyższy ryczałt tym oczywiście składka za polisę będzie wyższa.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zakładu ubezpieczeń, skoro zakres ubezpieczenia ubezpieczeń dotowanych rolnych jest regulowany ustawą?

Faktycznie zakres podstawowy jest regulowany ustawą, która mówi między innymi o tym, że ubezpieczyciel może stosować do 10% udział własny w szkodzie (franszyza redukcyjna).
Ustawa wskazuje również, że odszkodowanie jest wypłacana dopiero wówczas, gdy szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10% (franszyza integralna). Tak więc, jeżeli mamy wycenioną szkodę na 9% to nie otrzymujemy odszkodowania, jeżeli jest orzeczony 11% ubytek w polonie głównym to otrzymujemy całość odszkodowania o ile nie mamy wprowadzonego 10% udziału własnego, wówczas odszkodowanie jest pomniejszane o 10%.
Ubezpieczyciele dają możliwość zmniejszenia franszyzy integralnej do 8%, wówczas przy wskazanym powyżej przypadku, gdy mamy szkodę w plonie głównym na poziomie 9% jesteśmy uprawnieni do uzyskania odszkodowania. Najczęściej ubezpieczyciele łączą zmniejszenie franszyzy redukcyjnej z wprowadzeniem do zakresu ubezpieczenia dobrowolnego ryzyka ognia. Część zakładów ubezpieczeń nie stosuje udziału własnego w szkodzie, a inne znoszą go dopiero po opłaceniu dodatkowej składki. We wstępnej ofercie dla rolnika, o ile nie przeczyta dokładnie wszystkich zapisów oferty i treści ogólnych warunków ubezpieczenia, można tą informację przeoczyć.
Odmienne jest również podejście do niektórych ryzyk np. odpowiedzialności za zastoiska wodne związane z ryzykiem deszczu nawalnego. W niektórych zakładach ubezpieczeń, aby była odpowiedzialność za zastoiska wodne trzeba rozszerzyć zakres ubezpieczenia poprzez wykupienie dodatkowej, czasami drogiej, klauzuli a niektórzy ubezpieczyciele włączają to ryzyko w podstawowym zakresie.

To tylko niektóre różnice na jakie warto zwrócić uwagę.
Więcej na naszej stronie dedykowanej ubezpieczeniom w rolnictwie https://bezpiecznegospodarstwo.pl/uprawy/

Zapraszamy również do kontaktu, abyśmy mogli przygotować ofertę przystosowaną do indywidualnych potrzeb każdego rolnika.


Pomagamy między innymi w:

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego ( OCPD ); gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900