Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu. Zmiany od 1 stycznia 2024 roku

Jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Obowiązek ten jest uregulowany w art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Proces ten jest prosty i można go dokonać przez Internet, wymagany jest jedynie profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Przed wypełnieniem wniosku, przygotuj informacje dotyczące nabywcy lub zbywcy pojazdu, oraz dokument potwierdzający transakcję. 

W przypadku zgłoszenia nabycia pojazdu przygotuj poniższe dane:

  • marka, model oraz typ pojazdu,
  • numer VIN, 
  • dotychczasowy numer rejestracyjny.

Po zalogowaniu na www.mobywatel.gov.pl, wybierz "Usługi dla obywatela", a następnie "Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu". Wypełnienie wniosku zajmie około 15 minut. Pamiętaj żeby na końcu wybrać odpowiednie starostwo, do którego trafi Twój wniosek.

Aktualnie fakt nabycia lub zbycia pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty transakcji. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara od 200 do 1000 złotych. Jej wysokość jest zależna od decyzji urzędnika wydziału komunikacji.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązek zgłaszania nabycia lub zbycia pojazdu zostanie zastąpiony wnioskiem o rejestrację. Właściciel będzie musiał złożyć wniosek w ciągu 30 dni w następujących przypadkach:

  • nabycie pojazdu na terenie RP,
  • dopuszczenie do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej,
  • sprowadzenie do Polski pojazdu z terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Jeśli właścicielem jednego z wymienionych pojazdów będzie przedsiębiorca, który prowadzi w Polsce działalność w zakresie obrotu pojazdami, to czas na złożenie wniosku ulega wydłużeniu do 90 dni. Wskazane terminy nie będą obowiązywać właścicieli nowych pojazdów, którzy: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji samochodów. Dotyczy to również aut importowanych. Nowy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce nie będzie musiał składać wniosku o rejestrację, jeżeli przed upływem 30 bądź 90-dniowego terminu na złożenie takiego wniosku zostanie wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Podobnie w przypadku, jeśli nowy właściciel dokona zbycia samochodu przed upływem wyżej wymienionych terminów. W myśl nowych przepisów obowiązek powiadomienia starosty ma występować tylko w przypadku zbycia pojazdu. Dotychczasowy właściciel będzie zobowiązany do złożenia stosownego zawiadomienia w ciągu 30 dni od daty sprzedaży. Nowe przepisy wprowadzą bardziej rygorystyczne kary, zwłaszcza dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami. Sankcje obejmują kary pieniężne od 250 zł do 2000 zł za niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych.

Co mają poprawić nowe przepisy?

Obecnie w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) znajduje się prawie 900 tysięcy aut z czarnymi tablicami rejestracyjnymi. Wprowadzenie nowych regulacji oznacza duże zmiany dla blisko miliona pojazdów poruszających się po polskich drogach.

Aktualne przepisy pozostawiają pewne ułomności dla właścicieli aut, którzy mogą zgłosić nabycie pojazdu bez jego przerejestrowania, co pozwala uniknąć wymiany oznaczeń. To szczególnie istotne dla miłośników klasycznych aut, gdzie czarne tablice podkreślają ich wyjątkowy charakter. Nowe przepisy jednak wprowadzą obowiązek rejestracji, co zmusi do wymiany tablic.

Przepisy dotyczące możliwości zachowania dotychczasowych tablic po zakupie auta zarejestrowanego w Polsce również ulegną zmianie. Właściciele aut z czarnymi tablicami z lat 80. i 90. XX wieku będą mieli trzy wyjścia: rejestracja pojazdu z nowymi tablicami, uzyskanie żółtych tablic rejestracyjnych jako pojazdu klasycznego, lub zgłoszenie jedynie nabycia pojazdu, co może skutkować karą pieniężną.

Nowe przepisy mają także na celu rozwiązanie problemu tzw. "martwych dusz" – pojazdów, których właściciele nie wyrejestrowali. Decyzje o rejestracji takich pojazdów wygasną automatycznie, co wpłynie na statystyki dotyczące średniego wieku i liczby zarejestrowanych aut. Jednakże, auta zabytkowe i wolnobieżne są wyłączone z tego zapisu.
Eksperci zaznaczają, że dla nabywców indywidualnych nowe przepisy niewiele zmienią, choć nowy właściciel będzie musiał odwiedzić urząd dwukrotnie – w celu złożenia wniosku i odbioru tablic rejestracyjnych. Jednak dla przedsiębiorców, zwłaszcza handlujących uszkodzonymi pojazdami, rejestracja może stanowić problem, zwiększając koszty i wpływając na ceny aut używanych.

Jeśli planujesz zakup auta, warto być świadomym nowych regulacji obowiązujących od nowego roku, aby uniknąć ewentualnych kar za niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych.

 

 

 


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900