CARGO - towar w transporcie

 

Czy zastanawiasz się czasem co się może stać podczas transportu towaru do klienta?

Nie nasunęło Ci się na myśl, że pomimo iż jest to najprzyjemniejszy etap (towar sprzedany i wyjechał z magazynu) to być może jest to też etap najbardziej ryzykowny w procesie produkcji i dystrybucji?

Czasem słyszę od klientów: "Przecież przewoźnik ma swoje OC i jak coś się stanie to dostanę odszkodowanie".

Tak, prawie wszyscy przewoźnicy posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, ale:

  1. Czasem zakres ubezpieczenia jest tak słaby, że poszkodowany nie ma dużych szans na otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela i będzie musiał dochodzić go na drodze cywilnej od przewoźnika - a to może nie być łatwe.
  2. Przewoźnik nie zawsze ponosi odpowiedzialność za zniszczony/utracony towar i wtedy, nawet jeżeli polisa przewoźnika ma bardzo dobry zakres ochrony, właściciel towaru nie może liczyć na odszkodowanie.

Kiedy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności?

Zarówno według polskiego prawa transportowego jak i międzynarodowej konwencji CMR przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności między innymi, jeżeli zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie spowodowane zostało okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.

Przewoźnik nie odpowiada również za uszkodzenia towaru, jeżeli uprawdopodobni, że przyczyną uszkodzenia mogło być np. ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę.

Warto pamiętać również o ograniczeniu w Konwencji CMR standardowej odpowiedzialności przewoźnika do 8,33 SDR (ok. 50 zł) za kilogram wagi towaru.

Przy zachowaniu odpowiednich procedur, o których nie wszyscy pamiętają, można odpowiedzialność przewoźnika podwyższyć do rzeczywistej wartości towaru, ale standardowo przewoźnik w przypadku zniszczenia np. laptopów odpowiada do 50 zł za kilogram laptopa...

Sprawy o odszkodowanie z OC przewoźnika z tytułu uszkodzenia towaru czasem trwają nawet kilka lat i tyle musi czekać właściciel towaru na odszkodowanie, jeżeli nie posiada ubezpieczenia mienia w transporcie – CARGO.

Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu towaru w transporcie, aby mieć możliwość szybkiego uzyskania odszkodowania, niezależnie od tego czy przewoźnik posiada polisę i czy ponosi odpowiedzialność. Podsumowując jeżeli posiadamy polisę Cargo to „panujemy nad sytuacją” co w biznesie jest niezwykle ważne.

---
Uwaga - powyższy tekst nie wyczerpuje tematu a jedynie ma zasygnalizować problem.


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900