Trigger

Dlaczego ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, nawet jeżeli posiadamy szeroki zakres ochrony?

Czy Twoja polisa OC działalności rzeczywiście Cię chroni?

A może tylko tak Ci się wydaje?

Czy jest możliwe, że posiadamy polisę OC działalności i wydarzyła się szkoda objęta zakresem ochrony a ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności?

Niestety,  tak...

Dlaczego?
Odpowiedzialny za to jest TRIGGER – pojęcie znane ubezpieczeniowcom, ale niekoniecznie przedsiębiorcom.
Czy zwracacie uwagę na taki szczegół w ofercie ubezpieczenia?

Dziś właśnie o "drobiazgu" w warunkach ubezpieczenia, który może zdecydować o tym czy Twoja polisa zapewni Ci ochronę.

 

Brzmi groźnie i nieprzyjemnie i takie mogą być konsekwencje, jeżeli nie zostanie wzięty pod uwagę przy analizie ofert i warunków ubezpieczenia.

Jeżeli posiadaliście w kolejnych latach umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w różnych zakładach ubezpieczeń to nawet gdy była zachowana ciągłość, może się zdarzyć tak, że za pewne zdarzenia nie będzie odpowiadał żaden z ubezpieczycieli.

Jak to możliwe?

Decyduje o tym definicja wypadku ubezpieczeniowego.

Zgodnie z art. 822.§ 2. jeżeli strony, nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

Duże znaczenie ma właśnie definicja w umowie ubezpieczenia tego zdarzenia czyli wypadku ubezpieczeniowego.

Wypadek ubezpieczeniowy może być zdefiniowany między innymi jako:

  • działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda (Act committed),
  • powstanie szkody (Loss occurrence),
  • wniesienie roszczenia przeciwko ubezpieczonemu (Claims made).

(Są jeszcze inne rodzaje triggerów ale żeby nie komplikować na razie je pominiemy)

Można powiedzieć, że każde z powyższych zdarzeń jest jednym z kolejnych etapów "cyklu życia" szkody.

 

Warunkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest zajście wypadku ubezpieczeniowego, w okresie ochrony.

Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację:

  • rok 2020 - wytwarzamy i sprzedajemy produkt lub wykonujemy usługę
  • rok 2021 - wyrządzona zostaje szkoda, której przyczyną jest wadliwość naszego produktu/usługi
  • rok 2022 - zostaje wniesione przeciwko nam roszczenie z tytułu wyrządzenia szkody

Jeżeli nie zwracaliśmy uwagi na to jaki trigger został zastosowany przez poszczególnych ubezpieczycieli sytuacja mogłaby wyglądać na przykład tak:

Rok zdarzenia

Rodzaj zdarzenia

Rodzaj wypadku objętego ochroną przez ubezpieczyciela w danym roku

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

2020

wytworzenie i sprzedaż produktu lub wykonanie usługi

powstanie szkody (Loss occurrence)

BRAK

2021

wyrządzenie szkody, której przyczyną jest wadliwość produktu/usugi

wniesienie roszczenia przeciwko ubezpieczonemu (Claims made)

BRAK

2022

wniesienie roszczenie z tytułu wyrządzenia szkody

działanie lub zaniechanie ubezpieczonego (Act committed)

BRAK

 

Kolory przyporządkowane do zdarzeń i zakresu ochrony pokazują za jakiego rodzaju zdarzenia ubezpieczyciel odpowiada przy określonym systemie ubezpieczenia.

Jak widać na przykładzie powyżej możliwa jest sytuacja gdy cykl powstawania szkody trwał 3 lata, przez cały ten okres ubezpieczony posiadał ochronę ubezpieczeniową ale u różnych ubezpieczycieli i na różnych warunkach i żaden z zakładów nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę,

Jak się przed tym uchronić?

Jaki trigger jest najlepszy - najbezpieczniejszy?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. To zależy od aktualnej sytuacji ubezpieczonego i od tego jakie były warunki ochrony w poprzednich okresach ubezpieczenia oraz od specyfiki działalności

Najbezpieczniej skorzystać z usług profesjonalisty -brokera ubezpieczeniowego, albo poświęcić swój czas na dokładną analizę warunków umowy ubezpieczenia.

---
Uwaga - powyższy tekst nie wyczerpuje tematu a jedynie ma zasygnalizować problem.


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900