Menu Zamknij

Wspólnie z grupą brokerów będziemy negocjować preferencyjne pakiety ubezpieczeń rolnych dla naszych klientów.

Wyślij zgłoszenie na emaila:  rolne@optimabroker.pl

Dostępne pakiety na jesieni 2021 r.

 ∙ Pakiet 1 – Grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan, ujemne skutki przezimowania 

∙ Pakiet 2 – Grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania 

∙ Pakiet 3 – Grad, ujemne skutki przezimowania 

∙ Pakiet 4 – Grad

Plus możliwość dokupienie ubezpieczenia ryzyka ognia do każdego pakietu.

Jakie uprawy możemy ubezpieczyć:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Korzyści i zalety ubezpieczenia:

 • ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych,
 • dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa,
 • zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw.

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.


Z roku na rok jest coraz większy problem z ubezpieczeniem upraw z dopłatą, dlatego swoje działania rozpoczynamy już w sierpniu, aby nasi klienci zdążyli zawrzeć ubezpieczenia przed wyczerpaniem limitów dopłat

Ważne

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

W przypadku klęsk żywiołowych rolnicy posiadający ubezpieczenie przynajmniej 50% upraw mogą liczyć na wyższe dopłaty z budżetu państwa.

Chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu?

Wyślij zgłoszenie na emaila:  rolne@optimabroker.pl