Menu Zamknij

Ubezpieczenie mienia i OC

Prowadzeniu Firmy, tak jak wielu innym podejmowanym przez nas działaniom, nieodłącznie towarzyszy ryzyko, że nasze przedsięwzięcie nie doprowadzi do zamierzonych przez nas efektów.

  • Ryzyko towarzyszy działaniom wszelkich organizacji – zarówno tych nastawionych na zysk jak i niedochodowych.
  • Ryzyko może towarzyszyć zarówno działaniu jak i brakowi działania.
  • Ryzyko może pochodzić tak z wnętrza organizacji jak i z zewnątrz.

Co możemy zrobić z ryzykiem? Możemy np.:

  • UNIKAĆ  – poprzez niepodejmowanie pewnych działań lub podjęcie działań eliminujących ryzyko (np. rezygnacja z produkcji materiałów wybuchowych)
  • ZREDUKOWAĆ – poprzez podjęcie działań ograniczających ryzyko (np. rozbudowanie systemu przeciwpożarowego)
  • ZAAKCEPTOWAĆ  – co jest czasami niezbędne w przypadku niemożności lub konieczności podjęcia pewnych działań
  • PRZEKAZAĆ – na kogoś innego poprzez np.: UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie jest właśnie przekazaniem za pewną opłatą ponoszonego przez nas ryzyka do zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie to NIE JEST więc tylko zakup „polisy firmowej”

Ubezpieczenie to JEST inwestycja mająca na celu złagodzenie lub zlikwidowanie negatywnych skutków powstałych w związku ze zrealizowaniem się określonych ryzyk.

Każda organizacja jest inna a każda działalność jest narażona na inne niebezpieczeństwa i w każdym przypadku należy przeprowadzić indywidualną analizę ryzyka.

W większości przypadków należy się jednak zastanowić nad ubezpieczeniami:

  • mienia,
  • utraty zysku,
  • odpowiedzialności cywilnej.

Pod każdym z wymienionych wyżej punktów kryje się nieskończona liczba wariantów poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, które można zastosować w konkretnym przypadku.

W szczególności warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia, które zdobywają popularność w ostatnich latach jak np. ubezpieczenie cyberryzyk czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członów zarządu i kadry kierowniczej (D&O).

Rosnąca popularność tych ubezpieczeń nie jest wynikiem mody lecz pojawiających się nowych rodzajów zagrożeń związanych z ciągle zmieniającym się otoczeniem, w którym funkcjonujemy.