Menu Zamknij

Obsługa szkód

Umowa ubezpieczenia ma za zadanie zapewnienie Ubezpieczonemu rekompensaty straty powstałej w skutek zaistnienia szkody.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to szczególny moment, w którym jesteśmy najbardziej potrzebni naszym Klientom.

W naszym zespole są osoby posiadające kierunkowe wykształcenie i duże doświadczenie w zakresie likwidacji szkód.

Preferujemy model współpracy, w którym Klient za naszym pośrednictwem zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń i aktywnie uczestniczymy w całym procesie likwidacji.

Nasza rola nie ogranicza się tylko do przekazywania dokumentów pomiędzy naszym Klientem a zakładem ubezpieczeń lecz przede wszystkim na prowadzeniu oraz analizowaniu korespondencji z zakładami ubezpieczeń i przedstawianiu Klientowi stanu faktycznego w świetle obowiązujących przepisów. 

Po rozpoczęciu współpracy z nowym Klientem często analizujemy szkody, które zdarzyły się przed obsługą przez nas danego Klienta i zakończyły się odmową wypłaty odszkodowania. Podejmujemy działania, które doprowadzają do zmiany decyzji przez zakład ubezpieczeń i wypłaty należnego świadczenia. Szczególnie wiele takich przypadków zdarza się w branży budowlanej i transportowej.

Szczególne znaczenie ma obsługa szkód z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w branży budowlanej oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w branży transportowej. W wymienionych branżach ryzyko wystąpienia szkód będących dużym obciążeniem dla Klienta jest bardzo wysokie. Niewłaściwie skonstruowana umowa ubezpieczenia oraz źle prowadzona polityka szkodowa mogą bardzo łatwo doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa.