...

PARTNERZY

NASI PARTNERZY

W ramach polepszenia jakości obsługi naszych klientów współpracujemy z:


AJBR Sp. z o.o.

Biuro rachunkowe AJBR Sp. z o.o.

Współpraca w zakresie przygotowania dokumentów finansowych klientów. Biuro pomaga nam przygotować dokumentację klientów pod kątem oceny sytuacji finansowej przez zakłady ubezpieczeń, banki, faktorów. 


Webtechnika Sp. z o.o.

Webtechnika Sp. z o.o.

Współpraca w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w obsłudze klientów.


UratujemyTwojeDane Sp. z o.o.

UratujemyTwojeDane Sp. z o.o.

Współpraca w zakresie ochrony danych, odzyskiwania danych, przygotowania audytów zabezpieczenia systemów.


ACEDORA Sp. z o.o.

Dba o to aby przedsiębiorcy, którzy potrzebują naszej pomocy, mogli nas łatwo znaleźć :)Pomagamy między innymi w:

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego ( OCPD ); gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900