Menu Zamknij

D&O

… jako zabezpieczenie interesów Spółki oraz majątku osobistego Członków Zarządu i kadry kierowniczej.

Ryzyko zarządzania spółką ponoszone przez członków zarządu, prokurentów oraz kadrę kierowniczą w ostatnich latach jest coraz większe.

Dlaczego?

Przyczyną jest coraz większa świadomość roszczeniowa kontrahentów oraz polityka organów państwowych zmierzająca do tego, aby postępowania i roszczenia kierować nie tylko do spółek lecz również bezpośrednio do członków zarządu i kadry kierowniczej, która jest odpowiedzialna za nieprawidłowości (lub rzekome nieprawidłowości) w spółce.

Jak ograniczyć ryzyko?

Proponujemy zabezpieczenie majątku osobistego członków zarządu i kadry kierowniczej spółki oraz zwiększenie bezpieczeństwa spółki poprzez rozwiązanie z powodzeniem stosowane w Europie Zachodniej od lat, a w Polsce do niedawna dostępne jedynie dla największych spółek.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i kadry kierowniczej – D&O

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki – pokrywa zobowiązania i koszty obrony dotyczące roszczeń zarówno od innych przedsiębiorstw czy osób fizycznych (w tym pracowników) jak i organów podatkowych oraz innych instytucji państwowych mogących wystąpić z roszczeniem oraz nałożyć kary i grzywny administracyjne. Polisa D&O chroni członków zarządu również przed roszczeniami ze strony samej spółki.

Jakie korzyści odniesie Zarząd oraz Spółka w związku z zawarciem D&O?

  • Zabezpieczenie majątku osobistego Członków Zarządu i kadry kierowniczej,
  • Zabezpieczenie interesów Spółki,
  • Profesjonalna pomoc w przypadku roszczeń, kontroli uprawnionych instytucji oraz w znacznej części przejęcie przez ubezpieczyciela ciężaru obrony,
  • Korzystny wizerunek Spółki i zwiększenie jej wiarygodności w oczach kontrahentów,
  • Bezpieczeństwo i komfort przy podejmowaniu nawet ryzykownych decyzji.

Jaki jest koszt?

Składki za polisy z sumą gwarancyjną 1 000 000 zł w zależności od wielkości Spółki i specyfiki działalności zaczynają się od ok. 1 500 zł za rok. Ubezpieczającym, czyli płatnikiem składki jest Spółka.

Jeżeli wyrażą Państwo wolę sprawdzenia czy Państwa Spółka kwalifikuje się do objęcia ubezpieczeniem i ewentualnie na jakich warunkach, jesteśmy gotowi przygotować ofertę przy współpracy z najbardziej renomowanymi w Polsce i na świecie zakładami ubezpieczeń.